STIGNINGSFORANDRING

For å oppnå riktig turtall kan man endre stigningen på propeller til fast aksel. Ofte er det snakk om en tomme opp/ned, men i noen tilfeller kan man justere mer dersom propellens størrelse, tykkelse, med mer tillater dette. Alle stigningsforandringer er optimalisert og balansert.

BALANSERING OG RETTING

Ved grunnstøting eller lignende kan propell­bladene få seg en bøy. Samtidig kan man oppleve at propellens blader ikke lenger er i balanse. I tillegg kan det av og til oppstå sprekk­er som det er mulig å sveise slike skader.

UTSKIFTING AV GUMMINAV

Ofte kan gumminav av ulike årsaker bli slitt, sprekke, forskyve seg eller bli ødelagt på andre måter. Det betyr ikke nødvendigvis at man trenger nye propeller, men at man må skifte gumminav ­eller foringer, en tjeneste vi tilbyr.

Skader på undervannshus

Ved skade på undervannhusets finne kan denne repareres ved å sveise på ny finne som er støpt i samme materiell og form som originalhuset. I tillegg til å sveise, kan vi lakkere undervannshuset slik at det fremstår som nytt.

Beregning og analyse

Dersom en ikke oppnår de resultatene man skal ha eller er usikker på hvilken propell en skal ha til sin båt, kan vi foreta en analyse eller bereg­ning for å beregne ut en potensiell propellmatch.

Optimalisering

Ved optimalisering setter vi opp propellen så alt er så likt som mulig. Det kan innebære å tynne og å gjøre prop­ellen skarp, samt justere propell­ens grep til å gripe mer eller mindre ved å legge til en cup.